Historie kappers

Aan het begin van de 19e eeuw waren er al twee tapperijen gevestigd in het gehucht Hoonhorst dat verder niet meer om het lijf had dan enkele boerderijen en een schuilkerkje. Je moet je van zo’n tapperij niet veel voorstellen; een kleine ruimte met een tapkast en enkele zitplaatsen. Hier konden reizigers en hardwerkende boeren even op adem komen. De ene tapperij werd later het ‘huisje van Stigt’ genoemd, het andere ‘de Klapmuts’. Deze stond tegenover het huidige café Kappers. Rond 1820 werd het bestierd door Hendrik Bisschop. Zijn dochter trouwde met Albert Fakkert uit Wijthmen, die als grondlegger van het huidige dorp beschouwd kan worden.

 

1860 - 1895: Albertus J. Fakkert

In 1860 kon Albert grond kopen van pastoor van Dam. Het schuilkerkje had enkele jaren daarvoor plaats gemaakt voor een heus kerkgebouw en daar paste nog goed enige uitbreiding van het dorp bij. Albert, inmiddels getrouwd met Maria Adriana Weijermars, was een ondernemend man en bouwde naast een boerderij een koren- en pelmolen. De boerderij mocht ingericht worden als tapperij, mits er in ‘de Klapmuts’ geen alcohol meer geschonken werd.


1895 - 1935: Johannes Hermanus Kappers

Dochter Gerritdina trouwde met Johannes Dekker, die in 1899 officieel zijn naam liet veranderen in ‘Kappers’ , waarschijnlijk naar het erf ‘de Kappe’ in Boetele bij Raalte waar de familie oorspronkelijk vandaan kwam. Enkele jaren na het huwelijk werd de molen, de bakkerij en de boerderij/tapperij van Albert Fakkert onder zijn kinderen verdeeld. Johannes en Gerritdina werden eigenaar van de boerderij en tapperij en sindsdien staat het als café Kappers bekend.


1935 – 1968: Albertus Antonius Wilhelmus Kappers

Johannes en Gerritdina kregen vier kinderen, waarvan er twee in leven bleven. Zoon Albert nam op zijn beurt in 1935 de zaak over met zijn vrouw Marie van der Kolk. Het was geen rooskleurige tijd; crisisjaren en de oorlog die voor de deur stond. Tot overmaat van ramp brandde in 1936 de boerderij af. Gelukkig bleef het woonhuis, café en winkel behouden. Albert en Marie zetten hun schouders eronder en bouwden het geheel weer op. Boerderij, winkel en café…. er was altijd werk. Kerkgangers stalden hun paarden bij hen en kwamen na de H. Mis een versnapering halen. De mannen dronken hun borrel in het café en de vrouwen wisselden onder het genot van een kop koffie de laatste nieuwtjes uit in de woonkamer. Ondertussen konden de boodschappen worden afgerekend. In de kruidenierwinkel was van alles te koop; van prikkeldraad en verf tot koffie en jam.

Albert was een belangrijke spil in het ontstaan van het Hoonhorster sociale en culturele leven. Met de pastoor als grote drijfveer werden er talloze verenigingen op katholieke grondslag opgericht die het café als uitvalsbasis gebruikten voor hun activiteiten en vergaderingen.


1968–1990: Gerardus Johannes Kappers

In 1968 werd het stokje overgedragen aan zoon Gerard. Voor de boerderij was in het dorp Hoonhorst geen plaats meer en de deel werd verbouwd tot feestzaal. Gerard ging het pand verhuren aan uitbaters. Zo kwam als eerste de familie Spaai, al snel in 1973 gevolgd door Chris en Antje Lindenhovius en tien jaar later door Gert en Alie Compagne. De verbouwing van de boerderij in een zaal bleek een verstandige zet. Talloze bruiloften werden gevierd en de roemruchte disco’s in de jaren ’80 staan nog in menig geheugen gegrift. De familie Compagne stopte in 1990 waarna Jean en Karin Huitink op de zaak kwamen.


1990 – 2021:  Jean en Karin Huitink 

Jean en Karin richtten het nieuwe restaurant aan de voorzijde in dat tot die tijd een privévertrek was geweest. In de volksmond zou het de 'huiskamer van Kappers' worden genoemd: een restaurant waar zo'n 30 personen ontvangen konden worden. Ook het informatiepunt van Duurzaam Hoonhorst kreeg eind 2010 onderdak in Kappers. In die tijd werden veel duurzame en sociale projecten ontwikkeld waaronder de verduurzaming van school, kerk en de bouw van de nieuwe Potstal en de dorpshuiskamer bij de kerk. Initiatieven waarbij het hele dorp was betrokken en op dit terrein ook een voortrekkersrol vervulde.

Eind 2011 vond een memorabele ontmoeting plaats: de voormalig burgemeester van Dalfsen, Han Noten, verkoos de huiskamer van Kappers om de breuk van de vakbonden te voorkomen. In de pers verscheen het bericht
“de Vrede van Kappers” . Han Noten schrijft daarin “want het is hier goeie grond en gezonde lucht. Misschien komt er daardoor wat klaarheid in die koppen.”

In het voorjaar van 2012 heeft Hare Majesteit de Koningin aan Kappers het predicaat van hofleverancier verleend. Met recht, want café-restaurant-zaal Kappers in Hoonhorst staat immers al anderhalve eeuw voor gastvrijheid.

In 2016 werd de zaal opnieuw en rigoureus gemoderniseerd en zo ingedeeld dat ook de bibliotheek, het Anjerpunt (toeristisch informatiepunt) en de verkoop van streekeigen producten uit het Vechtdal goed tot hun recht komen. Met de renovatie van de molen, de molenaarswoning en Kappers heeft de historische kern van het dorp weer een mooi aanzicht.


2021 - 2022:  Geen generatieopvolging - wel voortbestaan van Kappers

In 2021 heeft Familie Huitink aangegeven het bedrijf eind van dat jaar te willen stoppen. Omdat zij geen opvolging konden vinden, kwamen zij in contact met een investeerder/ontwikkelaar die het pand wilde kopen voor projectontwikkeling. Toen het bericht van opheffing van het bedrijf eind oktober naar buiten kwam, zijn Duurzaam Hoonhorst en Plaatselijk Belang een initiatief tot behoud van Kappers voor Hoonhorst gestart. Daar sloten nog enkele ondernemers uit het dorp bij aan: de denktank ‘Kappers, ons café’ was daarmee geboren.

De denktank ging in razend tempo en met veel enthousiasme aan de slag om ervoor te zorgen dat eind 2021/begin 2022 de koop van het volledige pand vanuit het dorp gerealiseerd kan worden. Heel veel dorpsbewoners zijn ondertussen bij dit project betrokken hetgeen resulteerde in de oprichting van de Dorpscoöperatie. Op 31 januari 2022 werden de handtekeningen onder de overdrachtsakte gezet en was de aankoop door de Dorpscoöperatie een feit. Vanaf 1 juni 2022 is een rigoureuze verbouwing van start gegaan. Met veel plaatselijke bedrijven en vrijwilligers is met man en macht gewerkt om de deuren in het nieuwe jaar te kunnen openen zodat de nieuwe uitbaters Bas en Mariska Ruiter van start konden gaan met het Grand Café Thuis bij Kappers.


2023: Volledig vernieuwd en verduurzaamd

Op 1 januari 2023 reikte het bestuur van de Dorpscoöperatie de sleutel uit aan Bas en Mariska Ruiter, zodat met veel trotse inwoners van Hoonhorst geproost kon worden op het nieuwe jaar, op het gigantische werk dat door velen is verzet en op de nieuwe fase die is aangebroken in het centrum van Hoonhorst. 

Het echtpaar Ruiter is per 1 december 2023 opgevolgd door Jean Paul Schemmekes, die met zijn team (waaronder het vertrouwde gezicht van Agnita Kogelman) Grand Café Kappers zal runnen.

Met het voortbestaan van Kappers blijft het Hart van Hoonhorst kloppend en daarmee de vitaliteit van dit mooie kleurrijke kerkdorp behouden.

Wil je nog een slagje dieper in de historie van Kappers? Lees dan dit mooie document!