dorpsCoöperatie hoonhorst

Kappers, al ruim 160 jaar een spil in Hoonhorst

Verkoop Café, restaurant en zaal Kappers

In 2021 heeft familie Huitink aangegeven het café, restaurant en zaal Kappers te willen stoppen. Omdat zij geen opvolging konden vinden, ging het pand in de verkoop. Reden voor Duurzaam Hoonhorst en Plaatselijk Belang een initiatief te starten tot behoud van Kappers voor Hoonhorst. Daar sloten nog enkele ondernemers uit het dorp bij aan: de denktank ‘Kappers, ons café’ was daarmee geboren.

Oprichting Dorpscoöperatie 

De denktank ging in razend tempo en met veel enthousiasme aan de slag om ervoor te zorgen dat eind 2021/begin 2022 de koop van het volledige pand vanuit het dorp gerealiseerd kon worden. Heel veel dorpsbewoners haakten aan bij dit project, een bestuur werd gevormd en de Dorpscoöperatie Hoonhorst / Hart van Hoonhorst opgericht. Daarmee werd het behoud van Kappers zeker gesteld voor huidige en toekomstige generaties.

Grote verbouwing achter de rug

Het pand is inmiddels flink onder handen genomen. Vanwege verscherpte eisen rond brandveiligheid en ventilatie en achterstallig onderhoud heeft de ALV van de Dorpscoöperatie ingestemd met het plan om afgelopen juni direct van start te gaan met een complete en duurzame verbouwing. Het noodzakelijke werd met het nuttige gecombineerd. Een lang gekoesterde wens werd direct in de verbouwplannen meegenomen: het terras en het Café-Restaurant worden verplaatst met zicht op het dorpsplein. In de periode van 1 juni t/m 31 december 2022 is Café en zaal Kappers dicht geweest zodat de verbouwing in volle vaart kon worden aangepakt. En het resultaat mag er zijn, dankzij het enorme werk en de inzet van  lokale ondernemers en vele vrijwilligers. Kom het zelf bekijken!

 

Bas & Mariska Ruiter uitbaters

Sinds 1 januari 2023 runt het uitbatersechtpaar Bas en Mariska Ruiter, het Grand Café Thuis bij Kappers in een prachtig, comfortabel, karakteristiek en duurzaam pand.  Met dit inkijkje lichten Mariska en Bas een tipje van de sluier van de 5 belangrijke pijlers van hun nieuwe onderneming.