dorpsCoöperatie hoonhorst

behoud van Kappers, al ruim 160 jaar een spil in Hoonhorst

Wat vooraf ging
Familie Huitink, eigenaar en uitbater van café, restaurant, zaal Kappers, heeft besloten eind 2021 het bedrijf te stoppen. Omdat zij geen opvolging konden vinden, kwamen zij in contact met een investeerder/ontwikkelaar die het pand wilde kopen voor projectontwikkeling. Toen dat bericht eind oktober 2021 naar buiten kwam, is vanuit Duurzaam Hoonhorst en Plaatselijk Belang een initiatief tot behoud van Kappers voor Hoonhorst gestart. Want naast het markante gebouw en de horecafunctie heeft Kappers ook een verbindende en maatschappelijke rol in het dorp. Nog enkele ondernemers uit het dorp sloten zich aan bij de initiatiefnemers: de denktank Kappers was daarmee geboren.

Oprichting Dorpscoöperatie Hoonhorst / Hart van Hoonhorst

De denktank ging in razend tempo en met veel enthousiasme aan de slag om ervoor te zorgen dat eind 2021 de koop vanuit het dorp gerealiseerd kon worden. Dat betekende heel praktisch de oprichting van een dorpscoöperatie en het aantrekken van een bestuur. Maar ook het organiseren van meedenkavonden en later informatie- en inschrijfmiddagen voor alle inwoners, waardoor inwoners hun ondersteuning in welke vorm dan ook konden laten weten.  De half december gestarte inzamelingsactie is een groot succes. In korte tijd tekenden al veel inwoners voor een aandeel, certificaat of gift in Kappers. Geweldig, zoveel betrokkenheid! Daarmee wordt het bruisende hart van Hoonhorst voor huidige en toekomstige generaties gered en kan deze belangrijke, maatschappelijke en gezellige ontmoetingsplek  met nieuw elan worden voortgezet.

Nieuwe uitbaters kunnen zich melden!

Naast deze organisatorische zaken speelt er ook een praktische uitdaging: de coöperatie is op zoek naar een enthousiast en capabel ondernemersstel. Ondernemers die Kappers vanaf 2022 met nieuw elan tot bloei laten komen en de bezoekers van café, restaurant en zaal een gastvrije ontvangst bieden. Zowel aan Hoonhorsters, als aan de vele toeristen die Hoonhorst aandoen op zoek naar een mooi en aantrekkelijk rustpunt om even uit te blazen,  een terrasje te pakken of bij een bezoek aan het Anjerpunt te horen en te beleven wat deze parel in het Vechtdal op sociaal en cultureel te bieden heeft. 

Hart van Hoonhorst

Met het behoud van Kappers blijft het Hart van Hoonhorst kloppend en daarmee is de vitaliteit van dit mooie natuurrijke kerkdorp ook voor de toekomst veilig gesteld.

 

Luister hier het fragment uit de podcast Nedersaksen waarin Roy de Witte, gedeputeerde van de Provincie Overijssel de kracht van een dorp als Hoonhorst met veel enthousiasme duidelijk maakt.