Wat wordt jouw AANDEEL in het behoud van Kappers?

Dorpscoöperatie

De aankoop en het in eigendom nemen van een gebouw is groot en brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee vandaar de oprichting van de Dorpscoöperatie. De aankoop versterkt de leefbaarheid in Hoonhorst. Dat is direct de reden dat de handelsnaam van de Dorpscoöperatie de passende titel Hart van Hoonhorst heeft gekregen. Naast de aankoop zal de Dorpscoöperatie op zoek gaan naar een horecaondernemer die dit pand met zijn veelzijdige functie wil uitbaten.

 

Binding met Hoonhorst

Alle mensen die in Hoonhorst of omgeving of daarbuiten wonen, maar wel binding hebben met Hoonhorst, kunnen lid worden van de Dorpscoöperatie. Daarnaast kunnen ook rechtspersonen, zoals verenigingen en stichtingen, lid worden van de Dorpscoöperatie. Het bestuur van de coöperatie besluit wie lid mag worden en bepaalt daarmee of er sprake is van voldoende ‘binding met Hoonhorst’. Daarmee hebben we voor ogen dat het maatschappelijke doel ‘leefbaarheid in Hoonhorst’ voldoende centraal staat en niet puur geldelijk rendement. Overigens kan financieel rendement wel een bijkomend voordeel zijn. 

 

Aandelen, certificaten en giften

De Dorpscoöperatie zal aandelen uitgeven van 5.000 euro per stuk en certificaten van 500 euro per stuk. De totale som is 900.000 euro waarmee de aankoop, kosten en eerste jaren van gangbaar onderhoud kan worden gefinancierd. 

  • Wil jij je inschrijven voor een aandeel of een certificaat Kappers? Gebruik dan dit document en lever dit in bij de penningmeester, G. Diepman, Maatpad 1.
    Bij inschrijving is een identiteitsbewijs verplicht. Neem deze dus mee.
  • Ook vrije giften zijn van harte welkom!

    Bankrekeningnummer NL04 RABO0123 3710 82 - Dorpscoöperatie Hoonhorst U.A.

  • Tot slot is er een speciale actie opgezet voor verenigingen, clubs, vriendengroepen en keten in en rond het dorp: de actie ‘Moat van Kappers’ . Door samen een gift te doen van minimaal 250 euro, wordt een bordje met jouw logo op de ‘Wall of Fame’  in de etalage van Kappers geplaatst.

 

Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn op te vragen bij het secretariaat: welkom@hartvanhoonhorst.nl

In onderstaand document vind je heel veel informatie over de Dorpscoöperatie en hoe je daarin kunt deelnemen.

Dorpscooperatie Hoonhorst Behoud Kappers Hart Van Hoonhorst Vragen En Antwoorden Versie 2
PDF – 387,5 KB 345 downloads

Subsidies en bijdragen provincie en gemeente

Dit project met een belangrijke maatschappelijke waarde voor Hoonhorst, wordt ook ondersteund door de Provincie Overijssel en de Gemeente Dalfsen. Zij zien de unieke waarde voor de leefbaarheid van dit Hart van Hoonhorst en dragen bij met financiële ondersteuning en praktische hulp. Met deze ondersteuning komt de Dorpscoöperatie steeds dichter bij haar doel: de financiering van 900.000 euro.
Luister hier het fragment uit de podcast Nedersaksen waarin Roy de Witte, gedeputeerde van de Provincie Overijssel de kracht van een dorp als Hoonhorst met veel enthousiasme duidelijk maakt.