Nieuws vanuit het bestuur


Verkoop grond aan de Gemeente Dalfsen

Op 2 december 2022 heeft de Gemeente Dalfsen de grond onder Kappers, perceel aan de Kerkstraat 7 aangekocht van de Dorpscoöperatie Hart van Hoonhorst.

Meer armslag voor de toekomst

Dit biedt verdere kansen voor investering in de locatie. De Dorpscoöperatie Hart van Hoonhorst krijgt daarmee een zogenoemd ‘opstalrecht’ en blijft eigenaar van het pand en gaat het beheren en verhuren.  Zo wordt geborgd dat het pand de belangrijke maatschappelijke rol ook voor de toekomst kan blijven vervullen.

Het bestuur van de Dorpscoöperatie heeft met de gemeente Dalfsen een optimale oplossing gevonden om alle plannen van verbouwing en beheer uit te kunnen voeren. Met de verkoop van de grond aan de gemeente Dalfsen, komt nu ook de subsidie van Provincie Overijssel dichterbij.

Win-winsituatie vinden ook de wethouders

Wethouder Jan Uitslag geeft aan “Het is een bijzonder initiatief vanuit het dorp, écht in het belang van het dorp. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van Hoonhorst en omgeving. Iets wat wij als gemeente omarmen. Dit alles geeft wel aan hoe betrokken de inwoners van Hoonhorst zijn bij hun dorp. Zoals ze zelf al zeiden: “Kappers, ons café”. Een dorp met lef dat graag het heft in handen neemt en de schouders eronder wil zetten. Dat is gelukt! De investeringen voor deze locatie dragen bij aan ‘het hart van Hoonhorst”. Wethouder Van Leeuwen vult aan: “Met de aankoop van de ondergrond voorkomen we ook dat op deze locatie onwenselijke ontwikkelingen plaats gaan vinden. Een mooi voorbeeld van een win-winsituatie.”

Gezamenlijk toegewerkt naar opening op 1 januari 2023

Vanaf 1 juni 2023 is volop geïnvesteerd in het pand door het te verbouwen en te verduurzamen. Samen met het betrokken bouwteam van lokale ondernemers en héél veel enthousiaste vrijwilligers wordt hard gewerkt aan een duurzaam en toekomstbestendig pand. Een pand waarin Grand Café Kappers een plaats krijgt, maar waar ook ruimte is voor sociaal maatschappelijke activiteiten. Vanaf 1 januari 2023 is iedereen van harte welkom om  de enorme verbeteringen te zien en te ervaren.