Verslag ALV 3 mei 2022


Groen licht voor bouwplannen Dorpscoöperatie Hart van Hoonhorst

Dinsdag 3 mei jl. werd de 2e ALV van de Dorpscoöperatie gehouden. Met belangrijke punten op de agenda.

Allereerst presenteerden Bas en Mariska Ruiter hun mooie plannen voor de exploitatie van Café-Restaurant-Zaal Kappers langs de 5 pijlers: Gezellig, Verbonden, Samen, Eerlijk en Duurzaam. De plannen werden met applaus ontvangen.

 

Tijdelijke vergunning verloopt 1 juni 2022

Vervolgens gaf het bestuur van de Dorpscoöperatie aan dat de tijdelijke vergunning, die de gemeente eerder heeft verstrekt, afloopt per 1 juni a.s. en niet verlengd kan worden. Om weer een vergunning te verkrijgen dienen eerst de noodzakelijke aanpassingen aan het pand te worden uitgevoerd. Die aanpassingen komen voort uit (verscherpte) eisen rond o.a. de brandveiligheid, inrichting van de keuken en bovenwoning, ventilatie en isolatie.

 

Café-restaurant-zaal Kappers vanaf 1 juni dicht en start grote verbouwing

Zaken komen nu samen. Een speciaal daarvoor opgerichte bouwcommissie heeft de bouwtekeningen al gemaakt en daarin ook de wensen van de uitbaters meegenomen. Gelet op de noodzakelijke aanpassingen van het gebouw, heeft het bestuur van de Dorpscoöperatie de leden gevraagd in te stemmen met het door de bouwcommissie uitgewerkte plan om per 1 juni, als de tijdelijke vergunning verloopt, direct van start te kunnen gaan met een complete en duurzame verbouwing. Het noodzakelijke wordt dus met het nuttige gecombineerd. En een lang gekoesterde wens kan dan direct in de verbouwplannen worden meegenomen: het terras en het Café-Restaurant worden verplaatst met zicht op het dorpsplein.

 

Anjerpunt en de bibliotheek blijven open

Zowel het Anjerpunt als de bibliotheek blijven tijdens de verbouwing open. Ook wordt er onderzocht of vanaf die plek, gedurende de sluiting van het café, de toeristen toch van een kopje koffie of thee kunnen worden voorzien.

 

Instemming vanuit ALV met bouwplannen

Bijna de voltallige ALV stemde in met het plan van de verbouwingen. Met daarbij de oproep vanuit de vergadering dat we het Anjerpunt een duidelijk zichtbare plaats voor de bezoekers blijven bieden.

 

Subsidieaanvraag

Ander belangrijk aandachtspunt bij deze verbouwing is de subsidie. Er loopt momenteel een aanvraag voor subsidie bij de Provincie Overijssel en de Gemeente Dalfsen. Het in stand houden van Kappers met haar sociaal maatschappelijke rol is voor Hoonhorst van cruciaal belang. Dit burgerinitiatief én de verbouwing waarbij duurzaamheid voorop staat, moeten voor deze instanties toch voldoende redenen zijn om dit project ten volle te omarmen en te ondersteunen.

 

Concreet

Om in hoog tempo door te kunnen werken en ervoor te zorgen dat de vergunning snel weer kan worden aangevraagd, zal:

❌Café en zaal Kappers van 1 juni t/m 31 december 2022 gesloten zijn.❌

✅Het Anjerpunt en de bibliotheek in die periode open blijven! ✅

 

Bewijs van aandeel of certificaat

 

Na afloop ontvingen de aanwezige leden hun bewijs van aandeel of certificaat met daarbij een speciaal voor deze gelegenheid ontworpen houten borrelplank gemaakt door de plaatselijke TWIN designshop.